เรื่องของมุมล้อ

554 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรื่องของมุมล้อ

          มุมแคมเบอร์ (Camber) มุมแคมเบอร์ คือการที่ล้อตั้งตรงหรือด้านล่างแบะเข้าหรือออก ล้อตั้งตรงมีองศาเป็นศูนย์เรียกว่า Zero Camber ถ้าด้านล่างล้อแบะเข้ามีองศา แคมเบอร์เป็นบวก หรือที่เรียกว่า Positive Camber แต่ถ้าด้านล่างล้อแบะออกมีองศา แคมเบอร์เป็นลบ หรือที่เรียกว่า Negative Camber

>ดังภาพประกอบด้านล่างนี้

          ทำไมเราต้องทำให้รถมีล้อที่แบะออก เพราะเวลาเข้าโค้งนั้นรถจะถูกเวียงไปด้านข้าง น้ำหนักของรถจะถูกส่งไปยังล้อด้านนอกมากว่า เพราะถ้าล้อตั้งตรงเวลาโค้งรถจะเอียงหน้ายางจะสัมผัสกับพื้นได้ไม่เต็มที่ทำให้รถไม่เกาะถนน เราจึงต้องทำให้ล้อเอียงนิดนึงเพื่อให้หน้ายางสัมผัสกับถนนได้เต็มที่ตอนเข้าโค้ง แต่ถ้าเราตั้งล้อให้เอียงมากเกินไปจะทำให้ล้อสัมผัสกับถนนได้น้อยเวลาวิ่งตรงๆ  เราจึ้งต้องตั้งค่า Camber ให้มีความเหมาะสม


          มุมโทอินโทเอ้า (Toe-in / Toe-out) คือการที่ด้านหน้าของล้อหันเข้าหาตัวรถ หรือหันออกจากตัวรถ ด้านหน้าล้อหันเข้าเรียกว่า โทอิน (Toe-in) มีค่าเป็นบวก ด้านหน้าล้อหันออกเรียกว่า โทเอ้า (Toe-out) มีค่าเป็นลบ ล้อหันไปด้านหน้าตรงหรือขนานกับตัวรถเรียกว่า ซีโร่โท (Zero-Toe) 

โทอิน (Toe-in) การตั้งล้อให้หันเข้าจะช่วยให้รถวิ่งทางตรงได้ดีและเสถียรเพราะล้อจะพยายามเลี้ยวเข้าหากันตลอดเวลา มุมโทอินมักจะใช้ตั้งกับล้อหลังและรถที่มีหน้าไวเกินไป

โทเอ้า (Toe-out) การตั้งล้อให้หันออกหรือ โทเอ้า จะช่วยให้รถหน้าไวขึ้น เช่น เราขยับพวงมาลัยดิดเดียวรถก็จะเลี้ยวทันที นั้นเพราะการที่ล้อหันออกมันทำให้ล้ออยู่ที่มุมที่พร้อมจะเลี้ยวอยู่แล้ว ควรต้องตั้งให้เหมาะสมอย่างยิ่ง

>ดังภาพประกอบด้านล่างนี้



หมายเหตุ ถ้าตั้งโทอินและโทเอามากเกินก็จะทำให้รถไม่เกาะถนนแล้วจะทำให้เสียหน้ายางเร็วขึ้น รถขับหน้าจะต้องตั้ง โทเอ้า ล้อหน้าเยอะกว่ารถขับหลังเพราะเวลาเร่งล้อจะดึงไปข้างหน้า รถขับหลังควรตั้ง โทเอ้าน้อยกว่าล้อหน้า


          มุมแคสเตอร์ (Caster) หมายถึงมุมที่วัดระหว่างแนวของแกนช็อคอัพ กับแนวแกนตั้งฉากของพื้นถนนมีหน้าที่ช่วยให้บังคับพวงมาลัยและควบคุมความเสถียรในการบังคับเลี้ยวเช่น เวลาเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวแล้วพวงมาลัยจะหมุนกลับมาที่เดิม องศาแคสเตอร์จะดูได้จากความเอียงของระบบกันสะเทือน และระบบบังคับเลี้ยว

>ดังภาพประกอบด้านล่างนี้



Posaitive Caster คือมีค่าเป็นบวก
Negative-caster คือมีค่าเป็นลบ

Powered by MakeWebEasy.com