ตารางค่าขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางค่าขนส่งสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่จัดส่งโดยผู้ขายเท่านั้น ค่าบริการขนส่งนี้ไม่ได้เป็นค่าขนส่งที่จัดส่งโดยขนส่ง ทางเว็บมีบริการจัดส่งโดยขนส่งหากลูกค้าต้องการ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้หากต้องการการจัดส่งแบบอื่นๆ

หมายเหตุเพิ่มเติม : ค่าบริการจัดส่งนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบอาจจะมีปรับเพิ่มหรือลดหากต้องการทราบโดยละเอียดโปรดติดต่อ Line : @thefiw

 

จังหวัดอำเภอค่าขนส่ง
กาฬสินธุิ์เมืองกาฬสินธุ์3,800
 กาฬสินธุิ์นามน4,000
 กาฬสินธุิ์กมลาไสย3,700
 กาฬสินธุิ์ร่องคำ3,800
 กาฬสินธุิ์กุฉินารายณ์4,200
 กาฬสินธุิ์เขาวง4,300
 กาฬสินธุิ์ยางตลาด3,600
 กาฬสินธุิ์ห้วยเม็ก3,600
 กาฬสินธุิ์สหัสขันธ์4,000
 กาฬสินธุิ์คำม่วง4,300
 กาฬสินธุิ์ท่าคันโท3,800
 กาฬสินธุิ์หนองกุงศรี3,700
 กาฬสินธุิ์สมเด็จ4,100
 กาฬสินธุิ์ห้วยผึ้ง4,100
 กาฬสินธุิ์สามชัย4,300
 กาฬสินธุิ์นาคู4,400
 กาฬสินธุิ์ดอนจาน3,900
 กาฬสินธุิ์ฆ้องชัย3,500
ขอนแก่นเมืองขอนแก่น  3,100
ขอนแก่น บ้านฝาง3,300
ขอนแก่นพระยืน 3,000
ขอนแก่นหนองเรือ 3,000
ขอนแก่น ชุมแพ3,000
ขอนแก่น สีชมพู3,300
ขอนแก่น น้ำพอง3,400
ขอนแก่น อุบลรัตน์3,500
ขอนแก่น กระนวน3,600
ขอนแก่น บ้านไผ่2,800
ขอนแก่น เปือยน้อย2,900
ขอนแก่นพล2,500
ขอนแก่นแวงใหญ่2,700
ขอนแก่นแวงน้อย2,500
ขอนแก่นหนองสองห้อง2,600
ขอนแก่นภูเวียง3,200
ขอนแก่นมัญจาคีรี2,800
ขอนแก่นชนบท2,900
ขอนแก่นขาสวนกวาง3,200
ขอนแก่นภูผาม่าน3,300
ขอนแก่นซำสูง3,400
ขอนแก่นโคกโพธิ์ไชย2,600
ขอนแก่นหนองนาคำ3,300
ขอนแก่นบ้านแฮด2,900
ขอนแก่นโนนศิลา2,700
ขอนแก่นเวียงเก่า3,300
ชัยภูมิเมืองชัยภูมิ 2,200
ชัยภูมิ บ้านเขว้า 2,200
 ชัยภูมิ คอนสวรรค์2,500
 ชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์ 2,700
ชัยภูมิหนองบัวแดง2,500
ชัยภูมิจัตุรัส2,000
ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์2,000
ชัยภูมิหนองบัวระเหว2,200
ชัยภูมิเทพสถิต1,800
ชัยภูมิภูเขียว2,800
ชัยภูมิบ้านแท่น2,900
ชัยภูมิแก้งคร้อ2,600
ชัยภูมิคอนสาร3,200
ชัยภูมิภักดีชุมพล2,200
ชัยภูมิเนินสง่า2,000
ชัยภูมิซับใหญ่2,000
 นครราชสีมาเมืองนครราชสีมา 1,600
 นครราชสีมาครบุรี 1,900
 นครราชสีมา เสิงสาง2,200
 นครราชสีมา คง2,200
 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม2,200
นครราชสีมาจักราช2,100
นครราชสีมาโชคชัย1,700
นครราชสีมาด่านขุนทด1,600
นครราชสีมาโนนไทย1,800
นครราชสีมาโนนสูง1,900
นครราชสีมาขามสะแกแสง2,000
นครราชสีมาบัวใหญ่2,300
นครราชสีมาประทาย2,400
นครราชสีมาปักธงชัย1,600
นครราชสีมาพิมาย2,000
นครราชสีมาห้วยแถลง2,200
นครราชสีมาชุมพวง2,400
นครราชสีมาสูงเนิน1,400
นครราชสีมาขามทะเลสอ1,600
นครราชสีมาสีคิ้ว1,300
นครราชสีมาปากช่อง1000
นครราชสีมาหนองบุญมาก1,800
นครราชสีมาแก้งสนามนาง2,300
นครราชสีมาโนนแดง2,200
นครราชสีมาวังน้ำเขียว1,400
นครราชสีมาเทพารักษ์1,500
นครราชสีมาเมืองยาง2,600
นครราชสีมาพระทองคำ1,800
นครราชสีมาลำทะเมนชัย2,600
นครราชสีมาสีดา2,300
นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ1,800
นครพนมเมืองนครพนม5,400
นครพนมปลาปาก5,200
นครพนมท่าอุเทน5,300
นครพนมบ้านแพง5,500
นครพนมธาตุพนม5,100
นครพนมเรณูนคร5,100
นครพนมนาแก5,100
นครพนมศรีสงคราม5,200
นครพนมนาหว้า5,100
นครพนมโพนสวรรค์5,200
นครพนมนาทม5,300
นครพนมวังยาง5,100
บุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์ 2,600
บุรีรัมย์คูเมือง2,600
บุรีรัมย์กระสัง2,900 
บุรีรัมย์นางรอง2,200
บุรีรัมย์หนองกี่2,000
บุรีรัมย์ละหานทราย2,200
บุรีรัมย์ประโคนชัย2,400
บุรีรัมย์บ้านกรวด2,600
บุรีรัมย์พุทไธสง2,600
บุรีรัมย์ลำปลายมาศ2,400
บุรีรัมย์สตึก3,000
บุรีรัมย์ปะคำ2,300
บุรีรัมย์นาโพธิ์2,600
บุรีรัมย์หนองหงส์2,200
บุรีรัมย์พลับพลาชัย2,600
บุรีรัมย์ห้วยราช2,800
บุรีรัมย์โนนสุวรรณ2,100
บุรีรัมย์ชำนิ2,300 
บุรีรัมย์บ้านใหม่ไชยพจน์2,500 
บุรีรัมย์โนนดินแดง2,100
บุรีรัมย์บ้านด่าน2,900
บุรีรัมย์แคนดง2,700
บุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติ2,300
บึงกาฬเมืองบึงกาฬ5,600
บึงกาฬพรเจริญ5,200
บึงกาฬโซ่พิสัย4,900
บึงกาฬเซกา5,100
บึงกาฬปากคาด5,200 
บึงกาฬบึงโขงหลง5,300
บึงกาฬศรีวิไล5,300
บึงกาฬบุ่งคล้า5,600
มหาสารคามเมืองมหาสารคาม3,300
มหาสารคามแกดำ3,500
มหาสารคามโกสุมพิสัย3,200
มหาสารคามกันทรวิชัย3,400
มหาสารคามเชียงยืน 3,300
มหาสารคามบรบือ3,200
มหาสารคามนาเชือก 2,900
มหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัย2,800
มหาสารคามวาปีปทุม3,200
มหาสารคามนาดูน3,000
มหาสารคามยางสีสุราช2,900
มหาสารคามกุดรัง3,000 
มหาสารคามชื่นชม3,500
มุกดาหารเมืองมุกดาหาร 4,800
มุกดาหารนิคมคำสร้อย 4,400
มุกดาหารดอนตาล4,600
มุกดาหารดงหลวง4,900
มุกดาหารคำชะอี4,600
มุกดาหารหว้านใหญ่4,900
มุกดาหารหนองสูง4,500
ยโสธรเมืองยโสธร3,800
ยโสธรทรายมูล4,000
ยโสธรกุดชุม4,100
ยโสธรคำเขื่อนแก้ว4,000
ยโสธรป่าติ้ว4,000
ยโสธรมหาชนะชัย3,900
ยโสธรค้อวัง4,100 
ยโสธรเลิงนกทา4,300
ยโสธรไทยเจริญ4,200
ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด3,400
ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัย3,200
ร้อยเอ็ดปทุมรัตต์3,000
ร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมาน3,400
ร้อยเอ็ดธวัชบุรี3,500
ร้อยเอ็ดพนมไพร3,700 
ร้อยเอ็ดโพนทอง3,900
ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัย 4,000
ร้อยเอ็ดหนองพอก 4,100
ร้อยเอ็ดเสลภูมิ3,700
ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิ3,400
ร้อยเอ็ดเมืองสรวง3,500 
ร้อยเอ็ดโพนทราย3,600 
ร้อยเอ็ดอาจสามารถ3,600 
ร้อยเอ็ดเมยวดี4,000
ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จ3,400
ร้อยเอ็ดจังหาร3,600 
ร้อยเอ็ดเชียงขวัญ3,600
ร้อยเอ็ดหนองฮี3,600 
ร้อยเอ็ดทุ่งเขาหลวง3,700 
เลยเมืองเลย3,800
เลยนาด้วง4,100
เลยเชียงคาน4,100
เลยปากชม4,400
เลยด่านซ้าย3,200
เลยนาแห้ว3,600
เลยภูเรือ3,600
เลยท่าลี่4,000
เลยวังสะพุง3,800
เลยภูกระดึง3,500
เลยภูหลวง3,700
เลยผาขาว3,700
เลยเอราวัณ4,000
เลยหนองหิน3,800
สกลนครเมืองสกลนคร4,700 
สกลนครกุสุมาลย์5,000
สกลนครกุดบาก4,600
สกลนครพรรณานิคม4,800
สกลนครพังโคน4,700
สกลนครวาริชภูมิ4,500
สกลนครนิคมน้ำอูน4,500
สกลนครวานรนิวาส4,800 
สกลนครคำตากล้า4,900
สกลนครบ้านม่วง4,900
สกลนครอากาศอำนวย5,000
สกลนครสว่างแดนดิน4,500
สกลนครส่องดาว4,400
สกลนครเต่างอย4,700
สกลนครโคกศรีสุพรรณ4,800
สกลนครเจริญศิลป์4,600
สกลนครโพนนาแก้ว4,900
สกลนครภูพาน4,300
สุรินทร์เมืองสุรินทร์3,000
สุรินทร์ชุมพลบุรี3,100
สุรินทร์ท่าตูม3,300
สุรินทร์จอมพระ3,300
สุรินทร์ปราสาท2,800
สุรินทร์กาบเชิง3,000
สุรินทร์รัตนบุรี3,600
สุรินทร์สนม3,400
สุรินทร์ศีขรภูมิ3,300
สุรินทร์สังขะ3,200
สุรินทร์ลำดวน3,100
สุรินทร์สำโรงทาบ3,500
สุรินทร์บัวเชด3,400
สุรินทร์พนมดงรัก2,700
สุรินทร์ศรีณรงค์3,300
สุรินทร์เขวาสินรินทร์3,200
สุรินทร์โนนนารายณ์3,600
ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษ3,900
ศรีสะเกษยางชุมน้อย4,000
ศรีสะเกษกันทรารมย์4,100
ศรีสะเกษกันทรลักษ์4,000
ศรีสะเกษขุขันธ์3,500
ศรีสะเกษไพรบึง3,700
ศรีสะเกษปรางค์กู่3,500
ศรีสะเกษขุนหาญ3,800
ศรีสะเกษราษีไศล3,900
ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย3,600
ศรีสะเกษบึงบูรพ์3,700
ศรีสะเกษห้วยทับทัน3,500
ศรีสะเกษโนนคูณ4,000
ศรีสะเกษศรีรัตนะ3,800
ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยง4,000
ศรีสะเกษวังหิน3,700
ศรีสะเกษภูสิงห์3,500
ศรีสะเกษเมืองจันทร์3,600
ศรีสะเกษเบญจลักษ์4,000
ศรีสะเกษพยุห์3,800
ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณ3,700
ศรีสะเกษศิลาลาด3,800
หนองคายเมืองหนองคาย4,500
หนองคายท่าบ่อ4,600
หนองคายสระใคร4,400
หนองคายโพนพิสัย4,800
หนองคายโพธิ์ตาก4,800
หนองคายศรีเชียงใหม่4,800
หนองคายเฝ้าไร่4,800
หนองคายรัตนวาปี5,100
หนองคายสังคม4,900
หนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู3,700
หนองบัวลำภูนากลาง3,800
หนองบัวลำภูโนนสัง3,700
หนองบัวลำภูศรีบุญเรือง3,500
หนองบัวลำภูสุวรรณคูหา4,100
หนองบัวลำภูนาวัง4.000
อุดรธานีเมืองอุดรธานี4,000
อุดรธานีกุดจับ4,100
อุดรธานีหนองวัวซอ4,000
อุดรธานีกุมภวาปี3,800
อุดรธานีโนนสะอาด3,600
อุดรธานีหนองหาน4,200
อุดรธานีทุ่งฝน4,300
อุดรธานีไชยวาน4,200
อุดรธานีศรีธาตุ4,000
อุดรธานีวังสามหมอ4,100
อุดรธานีบ้านดุง4,500
อุดรธานีบ้านผือ4,500
อุดรธานีน้ำโสม4,300
อุดรธานีเพ็ญ4,400
อุดรธานีสร้างคอม4,500
อุดรธานีหนองแสง3,900
อุดรธานีนายูง4,800
อุดรธานีพิบูลย์รักษ์4,300
อุดรธานีกู่แก้ว4,000
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคม4,000
อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี4,400
อุบลราชธานีศรีเมืองใหม่5,000
อุบลราชธานีโขงเจียม5,100
อุบลราชธานีเขื่องใน4,300
อุบลราชธานีเขมราฐ4,700
อุบลราชธานีเดชอุดม4,300
อุบลราชธานีนาจะหลวย4,600
อุบลราชธานีน้ำยืน4,400
อุบลราชธานีบุณฑริก4,600
อุบลราชธานีตระการพืชผล4,800
อุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น4,700
อุบลราชธานีม่วงสามสิบ4,500
อุบลราชธานีวารินชำราบ4,300
อุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร4,700
อุบลราชธานีตาลสุม4,800
อุบลราชธานีโพธิ์ไทร5,000
อุบลราชธานีสำโรง4,100
อุบลราชธานีดอนมดแดง4,700
อุบลราชธานีสิรินธร4,900
อุบลราชธานีทุ่งศรีอุดม4,200
อุบลราชธานีนาเยีย4,400
อุบลราชธานีนาตาล4,900
อุบลราชธานีเหล่าเสือโก้ก4,600
อุบลราชธานีสว่างวีระวงศ์4,500
อุบลราชธานีน้ำขุ่น4,200
อำนาจเจริญเมืองอำนาจเจริญ4,200
อำนาจเจริญชานุมาน4,600
อำนาจเจริญปทุมราชวงศา4,500
อำนาจเจริญพนา4,600
อำนาจเจริญเสนางคนิคม4,400
อำนาจเจริญหัวตะพาน4,200
อำนาจเจริญลืออำนาจ4,400
Powered by MakeWebEasy.com