ตารางค่าขนส่งภาคเหนือ

ตารางค่าขนส่งสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่จัดส่งโดยผู้ขายเท่านั้น ค่าบริการขนส่งนี้ไม่ได้เป็นค่าขนส่งที่จัดส่งโดยขนส่ง ทางเว็บมีบริการจัดส่งโดยขนส่งหากลูกค้าต้องการ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้หากต้องการการจัดส่งแบบอื่นๆ

หมายเหตุเพิ่มเติม : ค่าบริการจัดส่งนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบอาจจะมีปรับเพิ่มหรือลดหากต้องการทราบโดยละเอียดโปรดติดต่อ Line : @thefiw

จังหวัดอำเภอค่าขนส่ง
เชียงรายเมืองเชียงราย5,900
เชียงรายเวียงชัย6,000
เชียงรายเชียงของ6,300
เชียงรายเทิง5,800
เชียงรายพาน5,600
เชียงรายป่าแดด5,500
เชียงรายแม่จัน6,200
เชียงรายเชียงแสน6,500
เชียงรายแม่สาย6,400
เชียงรายแม่สรวย6,000
เชียงรายเวียงป่าเป้า5,500
เชียงรายพญาเม็งราย6,000
เชียงรายเวียงแก่น6,100
เชียงรายขุนตาล6,100
เชียงรายแม่ฟ้าหลวง6,400
เชียงรายแม่ลาว5,700
เชียงรายเวียงเชียงรุ้ง6,100
เชียงรายดอยหลวง6,400
เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ 5,000
เชียงใหม่จอมทอง 4,800
เชียงใหม่แม่แจ่ม5,300
เชียงใหม่เชียงดาว 5,700
เชียงใหม่ดอยสะเก็ด 5,200
เชียงใหม่แม่แตง5,500
เชียงใหม่แม่ริม5,200
เชียงใหม่สะเมิง5,500
เชียงใหม่ฝาง6,200
เชียงใหม่แม่อาย6,400
เชียงใหม่สันป่าตอง4,900
เชียงใหม่สันกำแพง5,100
เชียงใหม่สันทราย5,200
เชียงใหม่หางดง5,100
เชียงใหม่ฮอด4,900
เชียงใหม่ดอยเต่า4,500
เชียงใหม่ออมก๋อย5,500
เชียงใหม่สารภี4,900
เชียงใหม่เวียงแหง6,200
เชียงใหม่ไชยปราการ 6,000
เชียงใหม่แม่วาง 5,200
เชียงใหม่แม่ออน4,900
เชียงใหม่ดอยหล่อ5,000
เชียงใหม่กัลยาณิวัฒนา6,000
น่านเมืองน่าน5,000
น่านแม่จริม5,200
น่านบ้านหลวง4,800
น่านนาน้อย4,400
Powered by MakeWebEasy.com