ตารางค่าขนส่งภาคกลาง

ตารางค่าขนส่งสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่จัดส่งโดยผู้ขายเท่านั้น ค่าบริการขนส่งนี้ไม่ได้เป็นค่าขนส่งที่จัดส่งโดยขนส่ง ทางเว็บมีบริการจัดส่งโดยขนส่งหากลูกค้าต้องการ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้หากต้องการการจัดส่งแบบอื่นๆ

หมายเหตุเพิ่มเติม : ค่าบริการจัดส่งนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบอาจจะมีปรับเพิ่มหรือลดหากต้องการทราบโดยละเอียดโปรดติดต่อ Line : @thefiw
 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไม่มีค่าขนส่ง

จังหวัดเขต/อำเภอค่าขนส่ง
กทม.ทุกเขต0
นนทบุรีทุกอำเภอ0
สมุทรปราการทุกอำเภอ0
ปทุมธานีทุกอำเภอ0

 

ภาคกลาง

จังหวัดอำเภอค่าขนส่ง
กำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชร2,400
 กำแพงเพชรไทรงาม2,300
กำแพงเพชรคลองลาน2,600
กำแพงเพชรขาณุวรลักษบุรี2,000
กำแพงเพชร คลองขลุง2,100
กำแพงเพชรพรานกระต่าย 2,700
กำแพงเพชร ลานกระบือ2,500
กำแพงเพชรทรายทองวัฒนา  2,200
กำแพงเพชรปางศิลาทอง2,300
กำแพงเพชรบึงสามัคคี2,100
กำแพงเพชรโกสัมพีนคร2,500
ชัยนาทเมืองชัยนาท1,100
ชัยนาทมโนรมย์1,100
ชัยนาทวัดสิงห์1,200
ชัยนาทสรรพยา960
ชัยนาทสรรคบุรี1,000
ชัยนาทหันคา1,100
ชัยนาทหนองมะโมง1,300
ชัยนาทเนินขาม1,100
นครนายกเมืองนครนายก500
นครนายกปากพลี750
นครนายกบ้านนา0
นครนายกองครักษ์500
นครปฐมเมืองนครปฐม500
นครปฐมกำแพงแสน500
นครปฐมนครชัยศรี0
นครปฐมดอนตูม500
นครปฐมบางเลน500
นครปฐมสามพราน500
นครปฐมพุทธมณฑล0
นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์1,400
นครสวรรค์โกรกพระ1,400
นครสวรรค์ชุมแสง1,700
นครสวรรค์หนองบัว1,600
นครสวรรค์บรรพตพิสัย1,800
นครสวรรค์เก้าเลี้ยว1,600
นครสวรรค์ตาคลี1,000
นครสวรรค์ท่าตะโก1,500
นครสวรรค์ไพศาลี1,400
นครสวรรค์พยุหะคีรี1,300
นครสวรรค์ลาดยาว1,700
นครสวรรค์ตากฟ้า1,200
นครสวรรค์แม่วงก์2,200
นครสวรรค์แม่เปิน2,000
นครสวรรค์ชุมตาบง1,900
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา500
พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ500
พระนครศรีอยุธยานครหลวง500
พระนครศรีอยุธยาบางไทร500
พระนครศรีอยุธยาบางบาล500
พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน500
พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน500
พระนครศรีอยุธยาผักไห่500
พระนครศรีอยุธยาภาชี500
พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง500
พระนครศรีอยุธยาวังน้อย500
พระนครศรีอยุธยาเสนา500
พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย500
พระนครศรีอยุธยาอุทัย500
พระนครศรีอยุธยามหาราช500
พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก500
พิจิตรเมืองพิจิตร2,300
พิจิตรวังทรายพูน2,100
พิจิตรโพธิ์ประทับช้าง2,100
พิจิตรตะพานหิน2,100
พิจิตรบางมูลนาก1,900
พิจิตรโพทะเล1,900
พิจิตรสามง่าม2,100
พิจิตรทับคล้อ2,000
พิจิตรสากเหล็ก2,300
พิจิตรบึงนาราง1,900
พิจิตรดงเจริญ1,700
พิจิตรวชิรบารมี2,300
พิษณุโลกเมืองพิษณุโลก2,500
พิษณุโลกนครไทย3,200
พิษณุโลกชาติตระการ3,400
พิษณุโลกบางระกำ2,500
พิษณุโลกบางกระทุ่ม2,500
พิษณุโลกพรหมพิราม2,900
พิษณุโลกวัดโบสถ์3,100
พิษณุโลกวังทอง2,500
พิษณุโลกเนินมะปราง2,300
เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์2,300
เพชรบูรณ์ชนแดน2,000
เพชรบูรณ์หล่มสัก2,700
เพชรบูรณ์หล่มเก่า3,000
เพชรบูรณ์วิเชียรบุรี1,600
เพชรบูรณ์ศรีเทพ1,400
เพชรบูรณ์หนองไผ่1,900
เพชรบูรณ์บึงสามพัน1,700
เพชรบูรณ์น้ำหนาว3,300
เพชรบูรณ์วังโป่ง 2,200
เพชรบูรณ์เขาค้อ2,600
 ลพบุรี เมืองลพบุรี 700 
ลพบุรีพัฒนานิคม 850
ลพบุรีโคกสำโรง 1,000
ลพบุรีชัยบาดาล 1,100
ลพบุรีท่าวุ้ง 650
ลพบุรีบ้านหมี่ 850
ลพบุรีท่าหลวง1,000
ลพบุรีสระโบสถ์1,100
ลพบุรีโคกเจริญ1,300
ลพบุรีลำสนธิ1,400
ลพบุรีหนองม่วง1,100
 สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงคราม 500
 สมุทรสงคราม บางคนที500
 สมุทรสงคราม อัมพวา500
สมุทรสาครเมืองสมุทรสาคร0
สมุทรสาครกระทุ่มแบน0
สมุทรสาครบ้านแพ้ว500
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี700
สิงห์บุรีบางระจัน800
สิงห์บุรีค่ายบางระจัน700
สิงห์บุรีพรหมบุรี550
สิงห์บุรีท่าช้าง650
สิงห์บุรีอินทร์บุรี800 
สุโขทัยเมืองสุโขทัย3,000
สุโขทัยบ้านด่านลานหอย3,100
สุโขทัยคีรีมาศ2,800
สุโขทัยกงไกรลาศ2,800
สุโขทัยศรีสัชนาลัย3,600
สุโขทัยศรีสำโรง3,000
สุโขทัยสวรรคโลก3,200 
สุโขทัยศรีนคร3,200
สุโขทัยทุ่งเสลี่ยม3,300
สุพรรณบุรีเมืองสุพรรณบุรี500
สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวช900
สุพรรณบุรีด่านช้าง1,100
สุพรรณบุรีบางปลาม้า550
สุพรรณบุรีศรีประจันต์600
สุพรรณบุรีดอนเจดีย์700
สุพรรณบุรีสองพี่น้อง500 
สุพรรณบุรีสามชุก800
สุพรรณบุรีอู่ทอง650 
สุพรรณบุรีหนองหญ้าไซ900
สระบุรีเมืองสระบุรี500
สระบุรีแก่งคอย550
สระบุรีหนองแค500
สระบุรีวิหารแดง500
สระบุรีหนองแซง500
สระบุรีบ้านหมอ530
สระบุรีดอนพุด530
สระบุรีหนองโดน540
สระบุรีพระพุทธบาท700
สระบุรีเสาไห้550
สระบุรีมวกเหล็ก720
สระบุรีวังม่วง880
สระบุรีเฉลิมพระเกียรติ650
อ่างทอง เมืองอ่างทอง500
อ่างทองไชโย 500
อ่างทองป่าโมก 500
อ่างทองโพธิ์ทอง 560
อ่างทอง แสวงหา650
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ500
อ่างทองสามโก้ 650
 อุทัยธานีเมืองอุทัยธานี 1,300
อุทัยธานี ทัพทัน 1,500
อุทัยธานีสว่างอารมณ์1,600
อุทัยธานีหนองฉาง1,500
อุทัยธานีหนองขาหย่าง1,700
อุทัยธานีบ้านไร่1,600
อุทัยธานีลานสัก1,900
อุทัยธานีห้วยคต1,600 
Powered by MakeWebEasy.com